Ὁ Θεὸς διψᾶ νὰ διψᾶται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)