Ὁ Θεός ἐκφράζεται μέσα ἀπό ὅλα τὰ πράγματα, ὁ διάβολος μόνο μέσα ἀπό τὸν ἄνθρωπο. (Paul Carvel)