Ὁ Θεός εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς ἡ σκιά του. ( Σοφοκλῆς )