Ὁ αἰώνας μας εἶναι ὁ αἰώνας τῶν μεγάλων μέσων καὶ τῶν συγκεχυμένων σκοπῶν. (Ἀλμπερτ Ἀϊνστάιν)