Ἡ ὑπερηφάνεια μᾶς κάνει ψεύτικους καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη μᾶς κάνει πραγματικούς (Thomas Merton)