Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι μία ἰδεολογία, οὔτε ἕνα μεταφυσικὸ σύστημα, εἶναι τρόπος ζωῆς. (Ἐπίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Ware)