Ἡ ὀμορφιά τοῦ νοῦ προκαλεῖ ἔκπληξη, ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς ὑποχρεώνει νὰ σέβεσαι.(Μπ. Φοντενέλ)