Ἡ ἑνότητα ποὺ δὲν εἶναι πολλαπλότητα εἶναι τυραννία. ( Πασκάλ )