Ἡ ἐλευθερία δὲν κερδίζεται ἄν δὲν ἐλευθερώσουμε τὸ ἐσωτερικό μας ἀπὸ τὰ μπερδέματα καὶ τὰ πάθη. Κι αὐτό βέβαια μόνο σὺν Χριστῶ γίνεται. Στὸ Χριστό εἶναι ἡ χαρά. Ὁ Χριστός τὸ πάθος τὸ μεταβάλλει σὲ χαρά. (Γέροντας Πορφύριος)