Ἡ ἐλευθερία δὲν κερδίζεται, ἂν δὲν ἐλευθερώσομε τὸ ἐσωτερικό μας ἀπ΄τὰ μπερδέματα καὶ τὰ πάθη. (Γέρων Πορφύριος)