Ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ εὐγένεια, ἡ φρόνηση, ἡ ἀκολασία, ἡ φιλοκαλία, φανερώνονται ἀπὸ τὸ πρόσωπο κι ἀπὸ τὰ σχήματα τῶν ἀνθρώπων, κι ὅταν περπατᾶνε κι ὅταν κάθονται. (Σωκράτης)