Ἡ ἀνθρώπινη φύση μισεῖ καθετί ποὺ ὑπερέχει. (Θουκυδίδης)