Ἡ ἀγάπη γλιστράει στὴν καρδιά διὰ μέσου τῶν ματιῶν (Ἰσπανική παροιμία)