Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ δὲν εἶναι δυσάρεστη καὶ δύσκολη· εἶναι εὐχάριστη καὶ εὔκολη, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ δύο προϋποθέσεις: ταπείνωση καὶ ἀγάπη.(Ἅγιος Πορφύριος)