Ἡ χριστιανική εὐλάβεια ἐκμηδενίζει τὸν ἐγωισμό τῆς καρδιᾶς. Ἡ κοσμική εὐγένεια τὸν καλύπτει καὶ τὸν καταστέλλει (Πασκάλ)