Ἡ τιμωρία τοῦ ψεύτη δὲν εἶναι ὅτι δὲν τὸν πιστεύουν, ἀλλά ὅτι αὐτός δὲν μπορεῖ νὰ πιστέψει. (Μπ. Σώ)