Ἡ συνείδηση εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἄσυλο τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. (Ναπολέων)