Ἡ συμπεριφορὰ ἑνὸς παιδιοῦ εἶναι ἔργο τῆς μητέρας. (Ναπολέων)