Ἡ σκοτεινότερη ὥρα εἶναι πρὶν τὴν αὐγή.( Thomas Fuller)