Ἡ προσευχὴ εἶναι πράγματι φάρμακο, ἀλλὰ ἄν δὲν ξέρουμε πῶς νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε, δὲν καρπωνόμαστε τὴν ὠφέλειά του. ( Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος )