Ἡ πολιτική δὲν εἶναι ἡ τέχνη τοῦ ἐφικτοῦ. Εἶναι ἡ ἐπιλογή μεταξύ τοῦ καταστροφικοῦ καὶ τοῦ δυσάρεστου (John Kenneth Galbraith)