Ἡ παιδική μας ἡλικία. Πόσους νά εὐχαριστήσουμε γιά τό χέρι πού μᾶς πρόσφεραν; Κύριε, σύ ἄς τούς τό ἀναγνωρίσεις.