Ἡ πίστη εἶναι μιὰ ὄαση στὴν καρδιά ποὺ ποτέ δὲν μπορεῖ νὰ φτάσει τὸ καραβάνι τῆς σκέψης. (Χ. Γκιμπράν)