Ἡ πίστη εἶναι δωρεά τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς χάρης τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη οὔτε νὰ δεῖ οὔτε νὰ πιάσει κάτι.