Ἡ μὲν ἀπελπισία αὐτόν ποὺ ἔπεσε δὲν τὸν ἀφήνει νὰ σηκωθεῖ, ἡ δὲ ἀμέλεια τὸν ὄρθιο καταφέρνει νὰ τὸν γκρεμίσει (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)