Ἡ μοναξιὰ πηγαίνει ἐκεῖ ποὺ πηγαίνουν οἱ ποταμοί. (Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε)