Ἡ λύπη κοιτάζει πίσω. Ὁ φόβος κοιτάζει τριγύρω. Ἡ πίστη κοιτάζει ψηλά (Ralph Waldo Emerson)