Ἡ καρδιά ἔχει τὴ δική της λογική, ποὺ ἡ λογική τὴν ἀγνοεῖ τελείως. Μήπως μὲ τὴ λογική ἀγαπᾶτε; (Μπ. Πασκάλ)