Ἡ δραχμή. Ἀπό τό ρῆμα δράττομαι.Τά οἰκονομικά τῆς χαρᾶς. Μακριά ἀπό κρίσεις.