Ἡ δημιουργικότητα ἀπαιτεῖ τὸ θάρρος νὰ ἀπαρνηθεῖς ὅλες σου τὶς βεβαιότητες. ( Ἔριχ Φρόμ )