Ἡ γνώση ποὺ κατακτᾶται μὲ καταναγκασμὸ δὲν συγκρατεῖται ἀπὸ τὴ μνήμη. ( Πλάτων )