Ἕνα πραγματικό ἔργο τέχνης δὲν τελειώνει ποτέ.(Paul Valery)