Ἕνας πονόδοντος ἢ ἕνα βίαιο πάθος δὲν μειώνεται ἀπαραίτητα μὲ τὴ γνώση τῆς αἰτίας του, τοῦ χαρακτήρα του, τῆς σπουδαιότητάς του ἢ τῆς ἀσημαντότητάς του.(T. S. Eliot)