Ἔφυγες…./νά μᾶς στείλεις ἕνα ψωμί καλοζημωμένο/ζεστό, σάν τήν ἀγάπη τῆς μάννας (Ν. Βρεττάκος)