Ἐὰν ἡ ἀδιαφορία γιὰ τοὺς ἄλλους εἶναι ἀξιοκατάκριτη, πολὺ περισσότερο εἶναι ἀξιοκατάκριτη ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὰ παιδιὰ μaς (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)