Ἐὰν δὲν πεῖ ὁ ἄνθρωπος μέσα του, ὅτι ἐγὼ μὸνος καὶ ὁ Θεὸς εἴμαστε στὸν κόσμο τοῦτο, δὲν θὰ βρεῖ ἀνάπαυση.(Ἀββᾶς Ἀλώνιος)