Ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων. ( Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Ἀθηναίους )