Ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην καί ἐν φροντίσιν………(Σοφ. Σολ. 7.4)