Ἐκεῖνος ποὺ μιλάει δίχως νὰ σκέφτεται, μοιάζει μὲ κεῖνον ποὺ ρίχνει ἀκόντιο δίχως στόχο. (Ἰσοκράτης)