Ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ εἶναι ἀθάνατοι πρέπει νὰ ζοῦν μὲ εὐσέβεια καὶ δικαιοσύνη. (Ἀντισθένης)