Ἐάν θέλεις νὰ ζεῖς γιὰ τὸν ἑαυτό σου, πρέπει νὰ ζεῖς γιὰ ἄλλους. (Σενέκας)