Ἄς μὴν κοιτᾶμε πίσω μὲ θυμό, οὔτε μπροστά μὲ φόβο, ἀλλά γύρω μὲ ἐπίγνωση (Τζ. Θέρμπερ)