Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει στὴν καρδιὰ του τὴν πεποίθηση ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός, ὁ Θεὸς δὲν τὸν εἰσακούει (Ἀββᾶς Μωυσῆς)