Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν προσεύχεται, βιώνει τὴν ἀποτυχία τῆς δημιουργίας του καὶ τῆς ὑπάρξεώς του…………… (Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)