Ἂν ἡ καθημερινότητά σου εἶναι φτωχή, μὴν τὴν καταφρονήσεις. Κατηγόρησε τὸν ἑαυτό σου ποὺ δὲν εἶναι ἀρκετὰ ποιητὴς ὥστε νὰ μπορέσει νὰ δεῖ τὰ πλούτη της. (Ρ. Ν. Ρίλκε)