Ἂν θέλεις μπορεῖς νὰ ἁγιάσεις καὶ μέσα στὴν Ὁμόνοια………………… (π. Πορφύριος)