Ἀξίζει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ζωή του αὐτὸς ποὺ καθημερινὰ τὶς ξανακατακτᾶ. (Γκαῖτε, Φάουστ)