Ἀνὴρ δίκαιος πλοῦτον οὐκ ἔχει ποτέ. (Δὲν γίνεται ποτὲ πλούσιος ὁ δίκαιος ἄνθρωπος)….Μένανδρος…