Ἀνατροφὴ παιδιοῦ σημαίνει ὑπομονή, ὑπομονή, ὑπομονή.