Ἀνάξιος ὅποιος δέν γνωρίζει/γιά μέσ΄ στό νοῦ του δέν σταθῆ/ πώς κυβερνᾶ καί πώς ὁρίζει/ τό Λόγο πού εἶναι σά σπαθί! (Κωστῆς Παλαμᾶς)